สหกรณ์ เดินหน้าโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ วางเสาเอกบ้านหลังแรก โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง ให้ราษฎรที่ยินยอมคืนพื้นที่ที่เคยบุกรุกบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง 

วันที่ 11 ส.ค.60 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานในการวางเสาเอกบ้านของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพงว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ดูแลพื้นที่ของโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ซึ่งปัจจุบันมีราษฎรจำนวน 8 ครัวเรือน ที่เคยบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยถาวรบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง โดยไม่ได้รับอนุญาต ยินยอมคืนพื้นที่ที่เคยบุกรุก และย้ายมาอยู่ในพื้นที่ที่ทางกรมฯจัดสรรให้ เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และดีใจที่จะมีที่ดินเป็นของตนเอง

“กรมฯได้ดำเนินการมอบพื้นที่ให้ราษฎรที่ยินยอมคืนพื้นที่ จำนวน 13 แปลง โดยกรมฯจะเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากที่สุด และจะดูแลให้ราษฎรเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่กรมฯไม่ได้เร่งรัดให้ราษฎรออกจากพื้นที่เดิมในทันที รอให้เขาพร้อมและมีกำลังพอที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นที่ที่จัดสรรให้แล้วค่อยย้ายออกมา” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว