หมวดหมู่ ข่าวสาร

อธิบดี สถ. เปิดอบรม “หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สำหรับผู้นำท้องถิ่น” ขอบคุณ อปท. ทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่

กรมส่งเสริม ข่าว

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมก…