ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ก้าวเดินอย่างไร? กับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เชิญพบกับอบรมดี ๆ ในหลักสูตร 

“ก้าวเดินอย่างไร? กับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

ฟรี!!  ไม่เสียค่าใช้จ่าย


 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565   

 ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ จังหวัดสมุทรสาคร

 เนื้อหา 

 แนวโน้มเทคโนโลยี 2022

ตัวอย่างความสำเร็จการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านดิจิทัล

 รับสมัครบุคลากร SMEs และผู้ที่สนใจจำกัดจำนวน  คน ตั้งแต่ วันนี้-29 ส.ค. 65

  แจกชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าอบรมหน้างาน  

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

 โทร. 02-430-6871 ต่อ 4 หรือ 065-985-7319