ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “นัดพบแรงงานออนไลน์” วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “นัดพบแรงงานออนไลน์” วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565
ระหว่างเวลา 10.30.12.00 น. พบกับ 
– ตำแหน่งงานว่างมากมาย  
– ร่วมพูดคุยกับนายจ้างทางออนไลน์
– โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 
 รับชมผ่านทาง Facebook Live “สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร”