กรมส่งเสริมการเกษตร ห่วงใย ปชช. ตั้งตู้ปันสุข ช่วยผู้เดือดร้อนโควิด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมผู้บริหาร นำผลผลิตจากศูนย์ขยายพันธุ์พืช ใส่ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีฯ นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร

ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ราคาน้ำมัน นำผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ มาเติมในตู้ปันสุข ณ บริเวณประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สังคมไทยต้องประสบปัญหาทั้งทางด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจและสังคม กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน มีผู้คนจำนวนมากต้องขาดรายได้ หรือตกงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องรายได้และค่าครองชีพ จึงได้กลับมาจัดตั้ง ตู้ปันสุข อีกครั้ง เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังได้นำ เมล็ดพันธุ์ปันสุข ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวมาจัดไว้ในตู้ปันสุขด้วย เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปเพาะปลูก และนำไปประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือนได้

กรมส่งเสริมการเกษตรขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในการแบ่งปันน้ำใจจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านตู้ปันสุข โดยมีการติดตั้งตู้ปันสุข จำนวน 1 ตู้ ณ ประตูใหญ่ฝั่งถนนพหลโยธิน กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 เม.ย.64 ที่ผ่านมา

ซึ่งได้มีการนำอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้ในตู้วันละ 3 รอบ (เช้า กลางวัน เย็น) สำหรับวันนี้ในรอบเช้า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำผลผลิตที่ส่งมาจากศูนย์ขยายพันธุ์พืช ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้แปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข ได้แก่ ฟักทอง จำนวน 100 ชุด ฟัก/แฟง จำนวน 200 ชุด มะม่วงจินหวง จำนวน 110 ชุด เมล็ดพันธุ์ปันรัก

จากโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี จำนวน 200 ชุด โดยใน 1 ชุด ufa168 ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ ถั่วพูม่วง กระเจี๊ยบเขียว และกะเพรา นอกจากนี้ ยังมีสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่งออก จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาหารสำเร็จรูปจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรด้วย

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตู้ปันสุข จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและอีกหนึ่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนสู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกัน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว.